به گزارشافکارخبر،سعید عزت‌اللهی پس از تساوی یک بر یک ایران و ژاپن گفت: بازی خوبی بود و از دقیقه اول سوار بر بازی بودیم از جان مایه گذاشتیم و غیرت ایرانی را نشان دادیم امروز چیزی از ژاپن کم نداشتیم.

وی درمورد اینکه آیا از عملکردش راضی بود تصریح کرد: بقیه باید نظر بدهند.

عزتاللهی در پایان در مورد عملکرد خود در باشگاه بیان کرد: امیدوارم روز به روز پیشرفت کنم و بتوانم باعث شادی و سربلندی مردم باشم.