به گزارشافکارخبر،خبرنگاران ایرانی مستقر در ورزشگاه آزادی از خبرنگاران ژاپنی پرسیدند که محبوب‌ترین بازیکن ایرانی در بین علاقه‌مندان در ژاپن چه کسی است که همه آنها روی نام علی کریمی اتفاق نظر داشتند.

دیدار دوستانه ایران و ژاپن با تساوی یک بر یک به پایان رسید.