به گزارشافکارخبر،هنوز مدت زمان زیادی از بیانیه محرم نویدکیا مبنی بر خداحافظی از سپاهان نمی گذرد که از نصف جهان خبر می رسد این بازیکن محبوب به طور اختصاصی تمریناتش را برگزار می کند تا آمادگی بدنی اش را حفظ کند.

محرم که همچنان با آسیب دیدگی زانو و مینیسک دست به گریبان است زیر نظر کادر پزشکی به صورت اختصاصی به فیزیوتراپی و تمرینات بدنی می پردازد که این اتفاق امیدواری ها نزد طرفداران او برای بازگشت به جمع زرد پوشان را افزایش داد.

این در حالی است که مسئولان باشگاه سپاهان حاضر نیستند در خصوص این اتفاق واکنشی نشان بدهند و تنها مدعی هستند مشکل محرم و سپاهان یک مشکل درون خانوادگی است.