به گزارش افکارخبر، فعلا طرحی که مقبره در برگیرنده یه توپ چهل تیکه باشه و تصاویر هادی تو تیکه ها قرار گیرد مدنظر قرار گرفته ولی ممکن است ایده دیگه ای در نهایت پس از بررسی ها عملی شود.

مقبره بعد از چهلم و با تفکر و بررسی بیشتر و فرصت مناسب تر ساخته خواهد شد.