به گزارش افکارخبر، علی نظری جویباری در مورد اینکه گفته می شود جاسم کرار درخواست رضایتنامه کرده است و از اینکه همچنان منزلی برای او تهیه نشده ناراحت است گفت: من که این درخواست را در باشگاه ندیده ام و نمی دانم این خبر چیست. من امروز ظهر با کرار جلسه دارم. اتفاقا برای او منزل هم تهیه شده و امروز به او اطلاع می دهم. تا دیروز که بحثاو مسکن بود نمیدانم دوباره این حرف ها برای چیست.

وی در خصوص اینکه آیا جاسم کرار طبق ادعایی که کرده هیچ ریالی پول از استقلال امسال نگرفته گفت: کرار امسال ۲۵۰ میلیون تومان پول گرفته که بخشی از آن مربوط به طلب سال گذشته اش می شود.

معاون ورزشی استقلال در ارتباط با اینکه به نظر بازیکنی در این تیم مثل کرار پول نگرفته گفت: نه این طور نیست. اکثر بازیکنان استقلال پول گرفته اند و کسی کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان نگرفته است. ما نسبت به تعهدات خود عقب هستیم.

نظری جویباری در ارتباط با دعوت استقلال به سوئد گفت: دعوتنامه ای برای ما ارسال شده که برای تاریخ ۵ فروردین یک بازی دوستانه در این کشور برگزار کنیم. ما و مظلومی راضی هستیم اما اینجا ایران است و هر آن ممکن است اتفاقات دیگری رخ دهد.

وی در خصوص اینکه اعتراض باشگاه استقلال در مورد تغییر داور بازی فردا مقابل استقلال خوزستان نتیجه ای نداشت و جهانبازی قضاوت این بازی را خواهد داشت گفت: ما که نمی توانیم برای کمیته داوران تعیین تکلیف کنیم اما وظیفه من بود که از باشگاه خود حمایت کنم. حتما صلاح نبوده و صلاح مملکت خویش خسروان دانند.