به گزارشافکارخبر، جری بنگستون الماس جدید پرسپولیس امروز برابر سیاه جامگان بازی بسیار خوبی از خود نشان دادو نمره قبولی خوبی از این دیدار دریافت کرد. بنگستون می توانست با یک گل روز خوبش را کامل کند اما ضربه ی وی با خوش شانسی فروزان به تیرک دروازه برخورد کرد تا این الماس جدید باشگاه پرسپولیس پایش در این بازی به گل باز نشود.