به گزارش افکارخبر، خسرو حیدری که به خاطر مصدومیت بازی با استقلالخوزستان و سپاهان را از دست داده بود، امروز در کنار سایر بازیکنان تمرین کرد. حیدری مشکلی برای بازی پرسپولیس در روز جمعه نخواهد داشت.