به گزارش افکارخبر، سکوها انگار در فوتبال ایران بی‌معرفت شده‌اند، شاید هم بهایی باید پرداخته شود تا سکو، معرفت پیدا کند و تا آن بها از جیب بیرون نیاید لابد از معرفت خبری نیست و به این ترتیب باید تاکید کرد آن کس که ثمن این داستان را پرداخت نکند لابد بی معرفتی سکو را باید ببیند.

این چند خط نوشته شد تا برسیم به حسین فرکی، مرد بی ادعا و بی‌سروصدا و آرام و کاربلد که امروز مورد بی‌مهری سکوهایی قرار می‌گیرد که چند ماه قبل آن سکوها را با قهرمانی به آسمان بلند کرد و همین حالا هم در کورس قهرمانی است.

سپاهان معمولا از این داستان‌ها نداشت اما امسال انگار داستان های زیادی پیدا کرده است، داستان‌هایی در مورد قهر نویدکیا، داستان‌های در مورد بازگشت نویدکیا و باز داستان هایی در موردسکوهای عجیبش.

شاید سپاهان هم کار از دستش در رفته و دلال ها یا مخالفان آنجا را ساخته و پرداخته کرده اند، شاید دلال‌ها به آنچه می‌خواسته اند نرسیده‌اند و به این ترتیب ساز مخالفت برداشته و در حال فشار آوردن هستند، هر چه هست حسین فرکی اش تحت فشار قرار گرفته و با وجود عملکرد خوبش همچنان درگیر سکوهاست آنهم در حالی که مقصر می تواند نویدکیا یا لیدرها یا مدیران سپاهان باشند اما فرکی نه، او هیچ تقصیری ندارد مگر اینکه بسیار آرام است و با عدم تولید هرج و مرج هیچکس را با خود همراه نمی کند.

فرکی بلد نیست مثل برخی مربیان برای خودش دارو دسته راه بیاندازد و چند نفری را با خود همیشه همراه کند، او بلد نیست برای سکوها برنامه داشته باشد و حالا چون بلد نیست او به جای دیگران بعد از بازی با استقلال باید حیا کن و رها کن بشنود.