به گزارش افکارخبر، آبیها پس از پیروزی پرگل برابر سپاهان با روحیهای بالا به دربی ۸۱ میروند. با این حال مسعود معینی که در ابتدای فصل اعتقاد ویژهای به سنول گونش سرمربی ترکیهای برای حضور روی نیمکت آبیها داشت، نگران خط میانی این تیم در آستانه دربی حساس جمعه است. معینی معتقد است کرار از آمادگی کافی برخوردار نیست و ابراهیمی در خط میانی تنهاست. باید دید مظلومی نگرانی عضو هیات مدیره استقلال را برطرف خواهد کرد یا نه؟