به گزارش افکارخبر، پیش بینی دربی برای همه سخت است اما کفشگری معتقد است برنده بازی، قرمزها هستند. او حتی در پیش بینی این مسابقه به روزنامه پیروزی می گوید: به دلم افتاده که با گل مهدی طارمی و نوراللهی استقلال را می بریم! گلزنی طارمی در این مسابقه قابل پیش بینی است چراکه او فصل بسیار خوبی را با قرمزها سپری کرده است اما اینکه نوراللهی گل بزند، پیش بینی جالبی است که کفشگری داشته است.