به گزارش افکارخبر، عدم گلزنی های امید عالیشاه در چند بازی حساس اخیر پرسپولیس باعثشده تا صدای همه در بیاید و خیلی ها عدم نتیجه گیری پرسپولیس در برخی بازی ها همانند بازی با سپاهان، استقلال و ذوب آهن را به گل نزدن های عالیشاه ربط داده اند.


این در حالی است که عالیشاه از پستی که در پرسپولیس بازی می کند راضی نیست و این موضوع را بارها در جمع پرسپولیسی ها عنوان کرده است.

او حتی در این باره با برانکو هم حرف زده اما سرمربی پرسپولیس فعلا برنامه ای که خودش در نظر دارد را انجام می دهد.

عالیشاه از برانکو خواسته او را از پست پشت مهاجم یک خط عقب تر بیاورد اما برانکو هنوز با این درخواست موافقت نکرده است.