به گزارش افکارخبر، جری بن سون که برای حضور در تمرین تیم ملی هندوراس، ایران را ترک کرده است، روز گذشته تعدادی از کودکان محروم این کشور را به تمرین تیم ملی هندوراس برد تا آنها تماشاگر تمرین باشند.

وی در حاشیه این تمرین دقایقی در کنار این افراد ماند و از سایر بازیکنان تیم ملی هندوراس هم خواست تا در کنار آنها حاضر شوند.