به گزارش افکارخبر، مسئولان باشگاه استقلال قرار است امروز با برگزاری جلسه ای تکلیف جاسم کرار بازیکن عراقی را روشن کنند و این در حالی است که بین آنها بر سر حفظ یا رد کردن این بازیکن اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد.بر اساس شنیده ها اختلاف مسئولان باشگاه استقلال و پرویز مظلومی بر سر کرار بیشتر از آنکه ناشی از مسائل فنی باشد به نوعی گروکشی است!در حالی که افشارزاده و چند نفر از اعضای هیات مدیره مخالف حفظ کرار هستند و مظلومی و برخی همفکران او با وجود اینکه دل خوشی از این بازیکن عراقی ندارند برای گرفتن یک سری امتیازات که جذب بازیکن دلخواه شان از جمله آنهاست با جدایی کرار مخالفت می کنند و زمانی رضایت می دهند که باشگاه با درخواست آنها برای جذب بازیکن مورد نظر و امکانات بیشتر موافقت کند.