به گزارش افکارخبر، حاشیه های داوری دیدار پرسپولیس و ذوب آهن همچنان ادامه دارد. فریدون اصفهانیان با حضور روی خط برنامه شبکه خبر اعلام کرد اشتباه داوری سهوی بوده است: تا وقتی که انسان قضاوت می کند احتمال خطا وجود دارد. در دادگستری ها نیز قاضی ها نیز ماه ها فرصت دارند اما داور در ثانیه باید قضاوت کنند.

وی ادامه داد: من می خواهم بگویم که قاضی این همه وقت دارد ممکن است اشتباه کند و بعد در دادرسی ها بعدی آن را تغییر دهد اما برای داور در زمین بازی این امکان وجود ندارد.

اصفهانیان در ادامه نیز توپ را به زمین کاوه رضایی، بازیکن ذوب آهن انداخت و اعلام کرد این بازیکن می توانست به داور کمک کند و اعلام کند توپ به دست دروازه بان نخورده است.
رییس کمیته داوران در پایان گفت: فرصتی که آقایان کارشناس پشت تلویزیون دارند با داور در درون زمین متفاوت است.