به گزارشافکارخبر،میلاد میداودی که به دلیل انضباطی از حضور در تمرینات تیم سایپا منع شده بود از امروز بعد از ظهر در تمرینات گروهی تیم سایپا حاضر شد.

میداودی امروز بعد از عذرخواهی از مربیان و بازیکنان سایپا اجازه حضور در تمرین را پیدا کرد.