به گزارشافکارخبر،تمرین نوبت عصر تیم امید از ساعت ۱۷ در زمین چمن باشگاه ایرانیان دبی آغاز شد.

* بعد از صحبت‌های محمد خاکپور، بازیکنان زیر نظر کن استید به گرم کردن پرداختند. در نحوه گرم کردن تمرین عصر، تمرینات جدیدی از سوی مربی بدنساز تیم امید طراحی شده بود‌.

* در مرحله ابتدایی تمرین بازیکنان به صورت دو به دو به انجام کار با توپ پرداختند. این بخش از تمرین بیشتر بر پایه حفظ تمرکز طرح ریزی شده بود و هادی طباطبایی مربی تیم امید بر کار بازیکنان نظارت داشت. در این مرحله دروازه‌بان‌های تیم امید به صورت اختصاصی زیر نظر عزیزیان به تمرین پرداختند.

*مهرداد محمدی که با صلاحدید کادرپزشکی در نوبت صبح به نرم دوی پرداخته بود، در تمرین گروهی عصر شرکت کرد.

* از اواسط تمرین، پروژکتورهای ورزشگاه روشن و تمرین زیر نور برگزار شد.

*در بخش اصلی تمرین بازیکنان به دو گروه زرد و بنفش تقسیم شدند و در یک نیمه از زمین که در آن ۲ دروازه تعبیه شده بود، به بازی تحت فشار پرداختند. حفظ توپ، پرسینگ و رعایت اصول دفاع و حمله دستور کار ملی پوشان بود. در این بخش از تمرین محمد خاکپور نظارت دقیق و جدی بر عملکرد شاگردانش داشت و چندین بار با از جریان انداختن بازی، بر اجرای درست خواسته‌های تاکتیکی کادرفنی تاکید کرد.

* تمرین عصر امروز تیم امید را برخی از ایرانیان مقیم دوبی از نزدیک تماشا کردند.

*با صلاحدید کادرفنی بعد از پایان تمرین بازیکنان راهی استخر باشگاه ایرانیان شدند.