به گزارشافکارخبر، بهمنی، مدیر روابط عمومی سازمان لیگ درباره پذیرایی از آب معدنی های غیرقابل فروش در نشست های خبری اینطور توضیح داده است: ما اقلام موردنیازمان را به ایران نوین که حامی لیگ برتر است اعلام کردیم و طبق این قرارداد از آنها اقلام موردنیازمان را درخواست کردیم. آب معدنی های مورد بحثهم طبق نامه و فاکتورهای فروشی که برای ما ارسال کرده اند، در اختیارمان قرار داده اند.


البته فروزش، مدیر اجرایی شرکت رجا در این باره اینطور توضیح داده است: ما در شرکت رجا برای تامین آب معدنی موردنیاز در قطارها پیمانکار داریم و آنها موظف هستند طبق مشخصات و برندهایی که ما تعیین می کنیم آب موردنیاز را تامین کنند و ما هیچ نقشی در این رابطه نداریم. قطعا موضوع را از مجراهای قانونی پیگیری خواهیم کرد.
بهمنی درباره اینکه چطور این آب معدنی ها سر از سازمان لیگ در آورده اند نیز گفت: به قدری ریز این مشخصات روی بطری ها نوشته شده که ما توجهی به این مساله نداشته ایم.