به گزارش افکارخبر، اصغر باقریان در مورد آخرین وضعیت انتخاب سرمربی سپاهان گفت: منتظر هستیم تا اسکوچیچ به اصفهان بیاید و من هنوز به باشگاه نرفته‌ام. اگر مطمئنم شویم که امروز می‌آید حتما جلسه‌ای را با وی برگزار می‌کنیم.

مدیرعامل سپاهان گفت: اسکوچیچ ۹۹ درصد سرمربی سپاهان است اما آن یک درصد هم را از ذهنم دور نمی‌کنم. به همین دلیل است که ما سه گزینه را انتخاب کردیم.

وی تاکید کرد: تماسها مبنی بر این است که اسکوچیچ در اهواز فسخ کرده و باید کارهای قانونی را انجام داده و به اصفهان بیاید اما خلق و خوی من این است که تا زمانی رودروی من ننشیند کار را تمام شده نمیدانم.