به گزارش افکارخبر، علیرضا جهانبخش و رضا قوچان نژاد که با رسیدن به فرم مطلوب بدنی بعد زا مصدومیت های نابهنگام دوباره به ترکیب اصلی تیم های خود آلکمار و چارلتون بازگشتند و در هفته گذشته نمایش های خوبی ارائه دادند بعد از مدت ها غیبت در اردوی تیم ملی دوباره در لیست کارلوس کی روش برای بازی با ترکمنستان و گوام قرار گرفتند.