به گزارش افکارخبر، یکی از سوژه های باشگاه استقلال در چند روز گذشته قرارداد بازیکنان و برخی بندها در این قراردادها است. برخی از اعضای هیات مدیره استقلال می گویند قرارداد بازیکنان بدون اینکه به تایید اعضای هیات مدیره برسد به سازمان لیگ ارسال شده است و اینکه برخی از قراردادها مغایر با تصمیمات و مصوبات هیات مدیره است.

البته اینکه چرا اکنون که ۱۱ هفته از لیگ گذشته چنین مسئله ای مطرح شده خودش جای سوال دارد و اینکه چرا در تمامی این بحثها همیشه بهرام افشارزاده نقش منفعلی دارد و ترجیح می دهد در این خصوص سکوت کند یا مسائل را همیشه آرام و بدون مشکل توصیف کند!

قطعا در قرارداد بازیکنان استقلال مسائلی هست که صدای خود اعضای هیات مدیره استقلال در آمده اما اینکه چرا در باشگاه استقلال همیشه سعی می شود روی مسائل به همین راحتی سرپوش گذاشته شود بحثدیگری است.

هیات مدیره استقلال امسال کمیته نقل و انتقالاتی تشکیل داد که متشکل از علی نظری جویباری معاون ورزشی فعلی و بهرام امیری معاون سابق بود. البته بهرام امیری بعد از نقل و انتقالات از سوی مدیریت باشگاه برای ادامه فعالیت منع شد. این موضوع هم از آن دست اخباری بود که هیچ گاه از سوی باشگاه استقلال رسمی اعلام نشد اما درست بعد از نقل و انتقالات و بعد از حاشیه ای که بین امیری و جاسم کرار پیش آمد وی در باشگاه استقلال دیده نشد و امیری هم به تازگی اعلام کرده خودش نخواسته در این باشگاه به فعالیت ادامه دهد! سوال اینجاست که اگر مشکلی در نقل و انتقالات باشگاه رخ داده چرا همان موقع هیات مدیره استقلال دست به کار نشده و بابت تنظیم قراردادها اعتراض نکرده است و اگر هم اعتراضی شده چرا زودتر به این مسئله رسیدگی نشده است.

در همین راستا شاهرخ سبک دست اسپانسر استقلال که بعد از تشکیل کمیته نقل و انتقالات به عضویت هیات مدیره باشگاه در آمده به خبرنگار فارس اظهار داشت: زمانی که من بار دیگر عضو هیات مدیره شدم کمیته نقل و انتقالات تشکیل شده بود اما در مورد اینکه گفته می شود برخی قرارداد بازیکنان مطابق با مصوبه های هیات مدیره نیست باید دید در آن زمان حدود اختیارات کمیته نقل و انتقالات چه بوده است و اگر آنها فراتر از اختیاراتی که داشته اند عمل کرده اند باید اکنون پاسخگو باشند.

وی افزود: من اصولا به انتقاد بعد از اختیار دادن اعتقاد ندارم. اگر به کسانی که اختیار داده ایم و آنها در همان حدود عمل کرده باشند نباید نقد کرد و باید تشکر کرد اما اگر تخلفی کرده اند باید پاسخگو باشند.

سبک دست ادامه داد: من خودم به هیات مدیره پیشنهاد داده ام برای جلوگیری از این مباحثباید اعضای کمیته نقل و انتقالات از اعضای فنی هیات مدیره و شخص منصور پورحیدری تشکیل شود چون اعضای هیات مدیره بار اجتماعی، مالی و فنی باشگاه را بهتر می دانند. اتفاقا خود افشارزاده هم با این پیشنهاد موافق است و خودش هم می گوید باید جلوی این حواشی را گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که سال گذشته هم در نیم فصل کمیته نقل و انتقالات متشکل از اعضای هیات مدیره تشکیل شد اما کادرفنی از روند نقل و انتقالات راضی نبودند و در نهایت بار دیگر معاون باشگاه امور نقل و انتقالات را در دست گرفت گفت: اصلا این طور نیست که نقل و انتقالات استقلال در نیم فصل سال گذشته بد بود. کمی جوسازی در این زمینه شد اما امسال تصمیم گرفته ایم که مقابل این جوسازی ها بایستیم و خود افشارزاده هم حامی این مسئله است.