به گزارش افکارخبر، تیم ملی ایران در حالی سه شنبه به مصاف گوام می رود که گوام در زمین اختصاصی خود تا کنون سه بازی را برگزار کرده است.

تیم گوام با کمک چمن مصنوعی زیر استانداردش توانسته از سه بازی خانگی خود ۷ امتیاز را کسب کند، گوام که بیرون از خانه هیچ امتیازی کسب نکرده است سه بازی خانگی خود را موفق به بیرون آمده است.

آنها ترکمنستان و هندوستان را شکست دادند و برابر عمان به نتیجه تساوی رسیدند.باید دید آنها می توانند برابر ایران این بی شکستی خود در خانه را ادامه دهند یا کی روش و شاگردان طلسمشان را می شکنند.