به گزارش افکارخبر به نقل از ورزش سه جاسم کرار که مدت ها بر سر تحویل گرفتن منزل مسکونی با باشگاه درگیر بود تنها بعد از یک ماه اقامت در این منزل با فسخ قراردادش خانه را تحویل باشگاه داد و به عراق بازگشت. حالا استقلالی ها بنا دارند این منزل را به دیگر بازیکن خارجی شان پروپچیچ تحویل دهند تا این مهاجم کروات بعد از چند ماه اقامت در هتل صاحب یک مکان ثابت برای زندگی شده و خانواده اش را به تهران بیاورد. مهاجم بلند قامت استقلالی ها براساس بندی در قراردادش باید منزل مسکونی را در همان ابتدای فصل تحویل می گرفت اما مشکلات مالی این اجازه را به باشگاه نداد و پروپچیچ هم بدون هیچ اعتراضی زندگی در هتل را در پیش گرفت.