به گزارش افکارخبر حاشیه دیدار نفت و پرسپولیس به شرح ذیل است:

*علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم نفت چند دقیقه ای بر روی زمین افتاده بود که این باعث شد هواداران پرسپولیس به وی اعتراض کنند و او را هو کنند.

*با اینکه چیزی به پایان نیمه اول مسابقه نمانده ولی هنوز هواداران در حال ورود به داخل استادیوم هستند.

*بنری از سوی هواداران پرسپولیس باز شده که روی آن عکس هادی نوروزی و شماره 24 به چشم می خورد و زیر آن نوشته «یاور همیشه مومن... تو برو سلامت»

*هواداران پرسپولیس با شعار «کچل کلاه گذاشته» علیه سرمربی تیم نفت شعار سر دادند.

*محمد رحمتی و آنالیزور تیم پرسپولیس در جایگاه VIP نشستند.

*در میان تماشاگران در قسمت VIP دو فرد سوئدی حضور دارند که یکی از آنها شباهت بسیار زیادی به دی کاپریو دارد که چند هوادار با او عکس سلفی و یادگاری گرفتند.

*موسی سلامت بعد از به ثمر رسیدن گل به سمت هواداران پرسپولیس آمد و پرچم قرمز خود را تکان داد.

*میلاد کمندانی بعد از به ثمر رساندن گل با شعار «میلاد آتیش پاره» از سوی هواداران پرسپولیس به شدت تشویق شد.

*دوربین شبکه خبر در میان تماشاگران قرار گرفته بود و با آنها مصاحبه می کرد.

*مارکار آقاجانیان و سیدجلال حسینی در قسمت VIPورزشگاه با هم صحبت کردند.

*گزارشگر رادیو در قسمت VIPحضور دارد و از آنجا بازی را برای شنوندگان گزارش می کند که سر و صدای تماشاگران کار را برای او بسیار سخت کرده است.

*محمد پنجعلی از تماشاگران بازی است.

 *در اواخر نیمه اول هواداران پرسپولیس شعار قهرمانی سر داده اند.