به گزارش افکارخبر، علی مرادی در خصوص عملکرد ملی پوشان وزنه برداری در مسابقات جهانی آمریکا اظهارکرد: با توجه به داشته های موجود که داشتیم عملکرد نسبی بوده است، این عملکرد رضایت بخش و راضی کننده نبود، باید احساس انضباط تیمی در کل مجوعه بیشتر حاکم شود.

وی در ادامه افزود: این فراز و نشیب ها و آسیب دیدگی ها جزئی از ورزش حرفه ای است، این تجربه تلخ به کادر فنی کمک خواهد کرد که تمرینات بیشتر شده و جوانان مستعد به وزنه برداری گرایش یابند.

مرادی عنوان کرد: بدون شک شرایط نگران کننده است و این داشته های وزنه برداری است، بخش نوجوانان و جوانان در گذشته رها شده و فاقد پشتوانه است. متاسفانه عده ای از قهرمانان ما را بازنشسته کردند که می توان به سهراب مرادی اشاره کرد که در صورت شرکت در مسابقات جهانی با مدال برمی گشت. ما با فدراسیون جهانی در حال تعامل و رایزنی هستیم.

رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: مسابقات بین المللی جام فجر یکی از گزینش های المپیک برزیل است که 13 خرداد 95 برگزار خواهد شد، با توجه به اتمام محرومیت، مرادی در 9 خرداد همین سال می تواند در رقابت ها شرکت کند.

وی همچنین می تواند در مسابقات پان امریکن که چند روز بعد از مسابقات فجر برگزار می شود شرکت کند و محمدرضا براری می تواند در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کند.

وی ادامه داد: عملکرد رستمی راضی کننده بود، درمان بهداد سلیمی نیز پی گیری خواهد شد و امیدواریم به مسابقات المپیک برسد.