به گزارش افکارخبر، هیأت رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیا هفته گذشته در هند تشکیل جلسه داد تا کمیته‌های مختلف گزارش عملکرد خود را ارائه داده و پس از بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های لازم، در این جلسه برخی مصوبات نیز انجام شود.

بر همین اساس علاوه بر این مصوبات، بودجه کل سال 2016 کنفدراسیون فوتبال نیز به تصویب اعضا رسید.