به گزارش افکارخبر، فوتبالیست های کشورمان در صفحه های اجتماعی خود  اربعین حسینی را به شیعیان جهان تسلیت گفتند.

فوتبالی ها در سوگ اربعین حسینی + عکس

فوتبالی ها در سوگ اربعین حسینی + عکس

فوتبالی ها در سوگ اربعین حسینی + عکس

فوتبالی ها در سوگ اربعین حسینی + عکس

فوتبالی ها در سوگ اربعین حسینی + عکس

فوتبالی ها در سوگ اربعین حسینی + عکس

فوتبالی ها در سوگ اربعین حسینی + عکس

فوتبالی ها در سوگ اربعین حسینی + عکس