به گزارش افکارخبر، ماجرا از این قرار بود که در فوتبال درون تیمی در یک صحنه رامین رضاییان در حالی که تمرین در توقف بود، شوتی را به سمت ایمان صادقی زد که این باعث دلخوری شدید دروازه بان دوم پرسپولیس شد.

 

حتی کار به درگیری لفظی کشید که کریم باقری پادرمیانی کرد و از آنها خواست همدیگر را در آغوش بگیرند که این اتفاق رخ داد.

این درگیری ها هفته گذشته نیز چند باری میان بازیکنان پرسپولیس در تمرینات رخ داده بود.