به گزارش افکارخبر، بیست و هفتمین دوره لیگ جهانی والیبال سال ۲۰۱۶ با حضور ۳۶ تیم در سه سطح از ۲۷ خرداد‌ماه تا ۲۷ تیرماه سال ۹۵ برگزار می‌شود که سطح یک این رقابتها با حضور ۱۲ تیم آغاز و پس از پایان مرحله گروهی، تیم میزبان فینال همراه با ۵ تیم برتر جدول به مرحله نهایی صعود می‌کنند.

طبق اعلام فدراسیون جهانی والیبال، تیم‌های فرانسه، ایتالیا، استرالیا، روسیه، آمریکا، برزیل، ایران، آرژانتین، صربستان، بلغارستان، بلژیک و لهستان ۱۲ تیم شرکت کننده در سطح یک لیگ جهانی ۲۰۱۶ هستند.

برنامه کامل لیگ جهانی والیبال سال ۲۰۱۶ در سطح یک به وقت کشورهای میزبان به قرار زیر است:

هفته نخست (۲۷ تا ۳۰ خردادماه)

گروه اول: استرالیا، شهر سیدنی: ورزشگاه المپیک پارک

جمعه - ۲۸ خردادماه:

* فرانسه - ایتالیا (ساعت ۱۸:۱۰ دقیقه)

* استرالیا - بلژیک (ساعت ۲۰:۴۰ دقیقه)

شنبه - ۲۹ خردادماه

* بلژیک - ایتالیا (ساعت ۱۷:۴۰ دقیقه)

* استرالیا - فرانسه (ساعت ۲۰:۱۰ دقیقه)

یکشنبه - ۳۰ خردادماه

* فرانسه - بلژیک (ساعت ۱۳:۴۰ دقیقه)

* استرالیا - ایتالیا (ساعت ۱۶:۱۰ دقیقه)

گروه دوم: برزیل، شهر ریودوژانیرو ورزشگاه تی بی سی

پنجشنبه - ۲۷ خردادماه

* برزیل - ایران (ساعت ۱۴:۱۰ دقیقه)

* آمریکا - آرژانتین (ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه)

جمعه - ۲۸ خردادماه:

* برزیل - آرژانتین (ساعت ۱۴:۱۰ دقیقه)

* آمریکا - ایران (ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه)

یکشنبه - ۳۰ خردادماه:

* برزیل - آمریکا (ساعت ۱۰:۵ دقیقه)

* ایران - آرژانتین (ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه)

گروه سوم: روسیه، کالینینگراد ورزشگاه دی اس یانتارنی

جمعه - ۲۸ خردادماه:

* بلغارستان - لهستان (ساعت ۱۶:۴۰ دقیقه)

* روسیه - صربستان (ساعت ۱۹:۱۰ دقیقه)

شنبه - ۲۹ خردادماه:

* بلغارستان - صربستان (ساعت ۱۶:۴۰ دقیقه)

* روسیه - لهستان (ساعت ۱۹:۱۰ دقیقه)

یکشنبه - ۳۰ خردادماه:

* صربستان - لهستان (ساعت ۱۶:۴۰ دقیقه)

روسیه - بلغارستان ساعت (۱۹:۱۰ دقیقه)

هفته دوم (چهارم تا ششم تیرماه)

گروه اول: لهستان ورزشگاه تی بی سی

جمعه چهارم تیرماه:

* لهستان – آرژانتین (ساعت ۱۷)

* روسیه – فرانسه (ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه)

شنبه پنجم تیرماه:

* لهستان – روسیه (ساعت ۱۷)

* فرانسه – آرژانتین (ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه)

یکشنبه ششم تیرماه (۲۶ ژوئن):

* لهستان – فرانسه (ساعت ۱۷)

* آرژانتین – روسیه (ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه)

گروه دوم، ایتالیا شهر رم ورزشگاه پالالوتوماتیکا

جمعه چهارم تیرماه:

* بلژیک – آمریکا (ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه)

* استرالیا – ایتالیا (ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه)

شنبه پنجم تیرماه:

* آمریکا – استرالیا (ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه)

* ایتالیا – بلژیک (ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه)

یکشنبه ششم تیرماه (۲۵ ژوئن):

* استرالیا – بلژیک (ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه)

* آمریکا – ایتالیا (ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه)

گروه سوم، صربستان شهر نوی ساد ورزشگاه اس پی سی ولیودینا

جمعه چهارم تیرماه:

* ایران – بلغارستان (ساعت ۱۶)

* برزیل – صربستان (ساعت ۱۹)

شنبه پنجم تیرماه:

* برزیل – ایران (ساعت ۱۶)

* صربستان – بلغارستان (ساعت ۱۹)

یکشنبه ششم تیرماه:

* بلغارستان – برزیل (ساعت ۱۶)

* ایران – صربستان (ساعت ۱۹)

هفته سوم (یازدهم تا سیزدهم تیرماه)

گروه اول: فرانسه شهر نانسی، سالن پالا دیسپوق ژان وی 

جمعه یازدهم تیرماه:

* برزیل – لهستان (ساعت ۱۵)

* فرانسه – بلژیک (ساعت ۱۸)

شنبه دوازدهم تیرماه:

* برزیل – بلژیک (ساعت ۱۵)

* فرانسه – لهستان (ساعت ۱۸)

یکشنبه سیزدهم تیرماه:

* بلژیک – لهستان (ساعت ۱۵)

* فرانسه – برزیل (ساعت ۱۷)

گروه دوم: آمریکا، دالاس، ورزشگاه کی بیلی هاتچسن 

جمعه یازدهم تیرماه:

* استرالیا – روسیه (ساعت ۱۷:۴۰ دقیقه)

* آمریکا -  بلغارستان (ساعت ۱۹:۴۰ دقیقه)

شنبه دوازدهم تیرماه:

* بلغارستان – روسیه (ساعت ۱۷:۴۰ دقیقه)

* آمریکا – استرالیا (ساعت ۱۹:۴۰)

یکشنبه سیزدهم تیرماه:

* آمریکا – روسیه (ساعت ۱۲ و ۴۰ دقیقه)

* بلغارستان – استرالیا (ساعت ۱۵ و ۱۰)

گروه سوم: ایران شهر تهران سالن ۱۲ هزار نفری آزادی

جمعه یازدهم تیرماه:

* ایتالیا – آرژانتین (ساعت ۱۸)

* ایران – صربستان (ساعت ۲۱)

شنبه دوازدهم تیرماه:

* صربستان – آرژانتین (ساعت ۱۸)

* ایران – ایتالیا (ساعت ۲۱)

یکشنبه سیزدهم تیرماه:

* ایتالیا – صربستان (ساعت ۱۸)

* ایران – آرژانتین (ساعت ۲۱)

به گزارش سایت فدراسیون والیبال، در پایان مرحله نهایی پنج تیم برتر به همراه میزبان به مرحله نهایی این رقابتها صعود خواهند کرد. تیم‌های فرانسه، صربستان و آمریکا در بیست و ششمین دوره لیگ جهانی (سال ۲۰۱۵) به ترتیب عنوان‌های اول تا سوم را به دست آوردند.