به گزارش افکارخبر، علی اکبر طاهری درباره پرونده مالیاتی سرمربی سابق پرسپولیس و تعهدات این باشگاه گفت: متأسفانه ادعاها زیاد است. ما در همین رابطه با یکی از نزدیکان افشین قطبی تماس گرفتیم و اعلام کردیم اگر مستنداتی در این زمینه وجود دارد آنها را بیاورند تا این مسائل را به صورت حقوقی پیگیری کنیم، حتی دو جلسه هم در این رابطه برگزار شد و مستندات را بررسی کردیم که مشخص شد این مستندات حقی را ایجاد نمی‌کند. از طرف دیگر، ما یک باشگاه دولتی هستیم که نمی توانیم بدون مستندات و مدارک پولی از باشگاه خارج کنیم و باید مستندات قوی دراختیار ما باشد که بتوانیم طلبی را بپردازیم. متأسفانه معوقات قبلی خودشان مشکل‌ساز شده است، اما برخی رسانه‌ها بی‌اخلاقی کرده‌اند و صحبت‌هایی را انجام دادند که با واقعیت مطابقت نداشت، اما ما هم مجبور هستیم برای اینکه آبروی کسی نرود حرفی نزنیم.

سرپرست پرسپولیس مدعی شده مالیات قطبی پرداخت شده و مستندات وکیل او مورد قبول واقع نشد: مستنداتی که وجود دارد این است که تسویه حساب انجام شده اما این مورد را بخش حقوقی باشگاه پیگیر بوده و به آن رسیدگی کرده است و باشگاه قصوری در رابطه با مشکلات مالیاتی قطبی به گردن ندارد و مسائل بر گردن خود این مربی است، اما اگر در این میان حرف یا مستنداتی وجود دارد، مدارک بیاورند تا براساس این مدارک باز هم رسیدگی صورت بگیرد. البته باید بگویم آن زمان که با این مربی قرارداد بسته شده ما نبودیم، اما برای حل مشکلات، از مستندات استقبال می‌کنیم، چرا که نمی‌خواهیم نه برای افشین قطبی و نه برای کسی دیگر مشکلی ایجاد کنیم.