به گزارش افکارخبر، سامان نریمان جهان که در بازی با استقلال دچار مصدومیت شد خیلی زود به مرز آمادگی رسید و برای بازی فردا مشکلی ندارد. او با ضربه شدید آرش برهانی آسیب دید به حدی که گفته می‌شد به هفته پانزدهم نمی‌رسد .

سامان اما با تلاش کادر پزشکی آماده شده و در دسترس قلعه‌نوعی خواهد بود. جالب آنکه برهانی از طریق دوستان مشترک از سامان بابت آن ضربه شدید عذرخواهی کرده است.