به گزارش افکارنیوز،

سوشا مکانی طی روزهای اخیر غصه دار انتشار خبر بازداشتش و آبرویی بود که به حراج گذاشته شده اما او پس از خروج از اوین از اتفاقاتی باخبر می شود که طی مدت بازداشت اش در رسانه ها و فصای مجازی منتشر شده و دست به دست چرخیده.

ویدیویی که منتشر شد،جوک هایی که در عرصه تلگرام و فصای مجازی دست به دست چرخید،شایعات گوناگونی که برخی رسانه ها در نهایت بیرحمی برایش ساخته و پرداخته کردند.

از شایعه کثیف خودکشی گلر ملی پوش ایرانی که بازتاب بین المللی داشت گرفته تا انواع شایعه و گمانه زنی درباره چرایی بازدداشت او که رسانه ها در کورس رقابت خبری منتشر کردند و برخی هر انجه که از این و آن شنیدند و احتمال می دادند را در قالب خبر و شنیده می شود منتشر کردند.

همه اینها که می شود دنیایی از خبر و اتفاق پس از آزادی به سوشا توسط خانواده و دوستان و نزدیکان منتقل می شود.البته سوشا طی این مدت از بسیازی مسایل و خبرهای منتشره باخبر شده اما ماجرای بازدداشت او آنقدر با کنش و واکنش و اتقاقات رسانه ای و مجازی همراه بود که قطعا سوشا نسبت به بسیاری از آنها بی خبر است و تازه پس از آزادی متوجه می شود با چه هجمه ای از شایعات و اتفاقات روبرواست.

او حالا باخبر خواهد شد که طی این مدت کدام همبازی به فکرش بوده و کدامیک از اهالی فوتبال با مصاحبه ها یا اقدامات خود در این لعنتی ترین روزهای زندگی مکانی به فکرش بوده اند و کدامیک عین خیالشان نبوده که دوست و رفیق شان در بند چه می کشد.

حالا همه منتطر واکنش سوشا در قبال همه این هجمه ها هستند.

سوشایی که معمولا خیلی زود در دفاع از حق خود واکنش نشان می داد و اهل سکوت و مصلحت اندیشی نبود حالا چه واکنشی نشان می دهد؟

شهر را دوباره بهم میریزد یا اینکه مهر سکوت بر لب میزند.

مهمتر از خیلی چیزها شاید برای او آینده ورزشی اش باشد.

آیا او محروم خواهد شد؟

آیا مکانی شانسی برای ادامه حضور در پرسپولیس دارد؟سوشا مکانی در قبال مداکره پرسپولیس با بیرانوند و بررسی دیگر گزینه ها یک روز پس از بازداشت اش چه واکنشی نشان می دهد.

از ما اگر می شنوید منتطر جنجال و حاشیه نباشید.

سوشا،سوشای دیگری خواهد شد.این اتفاق تلخ برای او به اندازه کافی پندآموز بوده تا سرش را بیندازد پایین و تازه بداند که تنهای تنهاست.تنهاتر از همیشه ....

و سوشا حالا وقتی از اوین بیرون میاد تازه با خبر می شود که شانسی برای ادامه حصور در تیم محبوبش ندارد چرا که در باشگاه نزدیک به ده نفر گزینه جانشینی او شده اند و این یعنی خداحافط پرسپولیس...