بانوی دوومیدانی کار کشورمان پس از پایان مسابقهاش در رقابتهای دوومیدانی قهرمانی جهان مورد توجه عکاسان و تصویربرداران حاضر در محل برگزاری این مسابقات قرار گرفت.

به گزارش مهر به کره جنوبی، پس از رقابت بانوی دونده سرعتی ایران و حضورش با حجاب اسلامی در مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان توجه بسیاری از رسانه‌ها بیش از پیش به وی و حجاب اسلامی بانوان ایرانی معطوف شد.

طوسی از لحظه ورود به پیست ورزشگاه بزرگ دایگو مورد توجه عکاسان و تصویربرداران قرار گرفت. این دونده ایرانی در بخشی از مسیر مسابقه مورد تشویق کره‌ای‌های حاضر در ورزشگاه هم قرار گرفت، به طوریکه نام او را مرتب بر زبان می آوردند.

بسیاری از عکاسان و تصویربرداران در پایان خط مسابقه مقدماتی دوی ۲۰۰ متر زنان از حضور این دونده محجبه ایرانی گزارش و عکس تهیه کردند.

در پایان خط دوی ۲۰۰ متر گزارشگر شبکه تلویزیونی کره جنوبی در گفتگو با مریم طوسی از وی دلیل انتخاب پوشش اسلامی را جویا شد و اینکه آیا این نوع لباس دویدن را برای او دشوار نمی کند که طوسی در پاسخ به این خبرنگار گفت: کشور ما مسلمان است و من این پوشش را به خاطر حفظ دینم انتخاب کرده‌ام و به آن می بالم.

وی ادامه داد: من در ایران هم با همین پوشش تمرین کرده و خود را برای حضور در مسابقات مختلف آماده می کنم.

پس از پخش تصاویری از مسابقه مریم طوسی بانوان ایرانی محجبه حاضر در محل برگزاری مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان بیش از پیش مورد توجه حاضرین قرار گرفتند.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان از ۵ تا ۱۳ شهریور ماه با حضور دوهزار ورزشکار از ۲۰۲ کشور جهان در دایگو کره جنوبی برگزار می شود.