به گزارش افکارنیوز،

یاشگاه نفت برای صدور رضایت نامه علیرضا بیرانوند سنگربان ملی پوش خود مبلغ یک میلیارد تومان طلب کرده بود.

 

در ابتدای مذاکرات که بیرانوند هنوز قراردادش را با نفت تمدید نکرده بود نفتی ها مبلغ 500 میلیون تومان طلب کرده بودند اما بعد از تمدید قرارداد این رقم به یک میلیارد تومان افزایش پیدا کرد!

 

ظاهرا بیرانوند هم برای یک فصل حضورش در پرسپولیس مبلغ 950 میلیون تومان از پرسپولیسی ها خواسته بوده و همین مسئله باعث شد کل این پروژه انتقال نیمه تمام باقی بماند.

 

پرسپولیسی ها تاکید دارند که باشگاه نفت بر سر مبلغ رضایت نامه هیچ همکاری با این باشگاه نداشته اند.