آفتاب: روزنامه تماشاگر نوشت: دل پرخونی از فوتبال دارد؛ وقتی با خداداد همکلام میشویم چقدر عاشق فوتبال مملکت است و با حرص و جوش زیادی از ناپاکیها و ضعف فوتبال ایران سخن میگوید. خداداد از اینکه هنوز ستارههای این فوتبال امثال کریمی و مجیدی هستند ناراحت است و تیغ برنده زبانش را در گفتوگو با تماشاگر به سمت جوانهای فوتبال ایران نشانه میگیرد با هم صحبتهای متفاوت خداداد را میخوانیم.

***
به نظر می‌رسد خیلی دلتنگ فوتبال نیستی؟

چه فوتبالی. مگر فوتبالی هم مانده. من هم مثل مردم از این فوتبال زده شده‌ام.

اما لیگ امسال به لحاظ فنی بهتر است و گل‌های بیشتری ردوبدل شده؟

دراین فوتبالی که به قول شما پرگل است چه کسانی ستاره هستند؟ کریمی و مجیدی روی هم ۷۰ سال سن دارند اما بهترین هستند.

ناراحتی که آنها بهترین هستند؟

اتفاقاً از اینکه این دو ستاره هستند خوشحالم چراکه می‌بینم هنوز فوتبالیست‌ها حرفه‌ای در این فوتبال حضور دارند. اما باید فاتحه فوتبالی که این‌ها ستاره آن هستند و بازیکن جوانی نداریم تا مردم از بازی آن لذت ببرند را خواند.

واقعاً چرا فوتبال ما خالی از ستاره شده است؟

زمان ما جوان‌ترها اگر تکنیک نداشتند با نیروی جوانی مقابل تاکتیک پا به سن گذاشته می‌ایستادند اما حالا کریمی یا مجیدی با یک تنه راحت از پس این جوانی برمی‌آیند.

زمان شما چرا جوان‌ها این‌قدر قوی بودند آن هم در شرایطی که فوتبال مثل الان حرفه‌ای نبود؟

شاید به‌خاطر این بود که سالم‌تر زندگی می‌کردیم به یاد ندارم در طول دوران ورزشی‌ام ویتامین و آمپول تقویتی استفاده کرده باشم. به خدا ما با نان و رب و آب‌دوغ‌خیار می‌رفتیم سرتمرین و خبری از ماکارونی، جوجه و… نبود. در واقع این همه مراقبت غذایی نبود. تازه آن زمان تمرین درست و حسابی نداشتم.

مشکل از کجاست؟

مشکل این جاست که فوتبالیست فعلی اولین چیزی که از فوتبال یاد میگیرند. قلیان آن است نه فوتبال! باور ندارم ساعت ۱۲ شب را در دوران بازیگریام دیده باشم اما الان فوتبالیستهای جوان زودتر از ساعت ۲ و ۳ شب نمیخوابند. فوتبال ما شده تلفنی و با یک تماس بازیکن را جابجا میکنند و در حالیکه حقش نیست در آن تیم بازی کند. ۸۰ درصد بازیکنان ما دلال دارند آن هم دلالهایی که هیچ کمکی به آنها نمیکنند دراین فوتبال رابطه حرف اول را میزند. مردم دیگر زده شدهاند. شما نگاه کن زمانی که من تیمملی بودم راحت ۲ هزار نفر سرتمرینات تیمملی میآمدند اما الان یکی از بهترین مربیان دنیا را آوردهایم ولی صد نفر سر تمرینات تیمملی نمیروند چون مردم این فوتبال را دوست ندارند.