به گزارش برنا محمد مایلی کهن مدیرفنی سابق پرسپولیس درباره دلایل غیبت خود در جلسه امروز کمیته انضباطی گفت: دلیلی نداشت که بنده به این جلسه بروم ضمن اینکه کسی از بنده نخواسته به آنجا بروم و یا نامه ای به دستم نرسیده است.

وی افزود: دفعه قبل هم به احترام فدراسیون فوتبال قبول کردم در جلسه کمیته انضباطی حاضر شوم؛ ضمن اینکه در همان جلسه صحبت های خود را مطرح کردم و چیزی نمانده است تا درباره اش حرف بزنم.

مایلی کهن در پاسخ به این سوال که؛ اگر فدراسیون به صورت غیابی علیه وی رای صادر کند چه واکنشی نشان خواهد داد، گفت: مگر بنده مسوولیتی در فوتبال دارم؟ وقتی بنده در حال حاضر مسوولیتی ندارم دیگر بحثی نمی ماند؛ ضمن اینکه باز هم تاکید می کنم که در جلسه قبلی درباره بحثهای مختلف در حضور آقایان حرفهایم را زدم و لزومی نداشت که بار دیگر به آنجا بروم.

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران در انتها گفت: آقایان بروند سراغ افرادی که در فوتبال مسوولیت دارند و این روزها به هر بهانه ای با بدترین الفاظ به دیگران توهین می کنند و با آنها برخورد کنند.