ماموران وادا (آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ) از نفرات برتر گروه‌ها و دسته‌های مختلف هشتادو یکمین دوره مسابقات جهانی وزنه برداری که دد هیوستون آمریکا در حال برگزاری است تست دوپینگ گرفتند.

ماموران مبارزه با دوپینگ از نفرات اول تا سوم تمامی گروه‌ها و همچنین به صورت اتفاقی از برخی نفرات هم تست دوپینگ می‌گیرند به همین دلیل و با توجه به اینکه جابر بهروزی نماینده دسته 69 کیلوگرم کشورمان در گروه B این دسته و در حرکت یکضرب اول شد مورد آزمایش دوپینگ قرار گرفت.