به گزارش افکارنیوز،
امید عالیشاه با تغییر پست و حضور در جناح چپ به عنوان وینگر چپ و اینبار در کنار محمد انصاری به عنوان مدافع چپ آماده این روزهای تیم این جناح را به یکی از قدرت های تیمشان تبدیل کرده اند که البته بیشتر در فاز تهاجمی موفق عمل می کنند.

حرکات تکنیکی و در کنار ارسال های محمد انصاری به همراه سرعت و تکنیک امید عالیشاه یکی از حربه‌های تیم برانکو برای رسیدن به دروازه حریف است که این روزها موفق عمل می کند.