به گزارش افکارنیوز،

 محمد نصرتی در خصوص درگیری بین او و رحمتی پیش آمد و منجر به اخراجش او شد، گفت: من دستم را نگه داشتم تا رحمتی به من حمله نکند، چون از بازیکن حریف انتظار نداشتم چنین واکنشی را نشان دادم.

وی افزود: به هر حال وقتی او حمله‌ور شد از این حرکتش ناراحت شدم.