به گزارش برنا، منصور ابراهیم زاده که روز گذشته در کنفرانس خبری پیش از بازی حضور پیدا نکرده بود، در کنفرانس خبری پس از بازی هم حاضر نشد و حتی هیچ یک از همکاران خود را برای پاسخگویی نفرستاد تا باردیگر خبرنگاران به ستوه بیایند.

در جریان بازی یکی ار تصویربرداران صدا و سیما به دلایلی نامعلوم از سوی پلیس ورزشگاه کتک خورده و به شدت آسیب دیده بود. وی در مورد ضرب و شتم پلیس به خبرنگار برنا گفت: من فیلم بردار فیلم های دفاع مقدس هستم و کار خودم را رها کرده ام تا تصویر بهتری به مردم ارائه دهم. اما مستحق چنین رفتاری از سوی پلیس نیستم.