به گزارش افکارنیوز،

امیرحسین حسینی در مورد کمیته سه نفره تائید صلاحیت کاندیدهای پست ریاست فدراسیون، گفت: در مدت اخیر صحبت‌هایی در مورد کمیته سه نفره تائید صلاحیت‌ کاندیدهای شرکت کننده در انتخابات فدراسیون فوتبال مطرح شده است. لازم است در این مورد توضیح بدهم که کمیته سه نفره متشکل از علیرضا اسدی دبیرکل فدراسیون، طباطبایی به عنوان کارشناس حقوقی و نفر سوم با تصویب هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال مقرر شده که  از سوی وزارت ورزش معرفی می‌شود. فرصت معرفی نفر سوم هست و از این بابت مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: این سه نفر با توجه به مفاد و موادی که در اساسنامه فدراسیون فوتبال پیش‌بینی شده و به صورت شکلی موارد مربوط به کاندیدهای پست فدراسیون فوتبال را مورد بررسی قرار می‌دهند. بررسی بقیه موارد هم بر عهده مراجع ذیصلاح است.

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال در ادامه تأکید کرد: کلیه اطلاعات و موارد مربوط به انتخابات فدراسیون فوتبال تنها توسط دبیرکل فدراسیون فوتبال عنوان می‌شود و در صورت نیاز به پاسخگویی در این زمینه فقط دبیرکل در این زمینه اظهار نظر می‌کند چراکه برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال بر عهده دبیرکل است.