نیم فصل نخست دهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از روز ۵ مردادماه آغاز میشود و در روز ۱۲ آذرماه سال جاری به اتمام می رسد.

به گزارش خبرنگار سرویس ورزشی «افکار نیوز» مراسم قرعه‌کشی دهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر عصر امروز چهارشنبه در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد. براین اساس برنامه دیدارهای نیم فصل نخست دهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
هفته اول:
سه‌شنبه - ۰۵/۰۵ / ۸۹
ذوب آهن اصفهان - پیکان قزوین
فولادخوزستان - استیل آذین تهران
پاس همدان - مس کرمان
پرسپولیس تهران - تراکتورسازی تبریز
راه آهن شهرری - سپاهان اصفهان
شهرداری تبریز - استقلال تهران
ملوان بندرانزلی - نفت تهران
شاهین بوشهر -(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
سایپا کرج - صبای قم
هفته دوم:
یکشنبه - ۱۰/۰۵ / ۸۹
استقلال تهران - فولادخوزستان
(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) - سایپا کرج
استیل آذین تهران - پاس همدان
صبای قم - پرسپولیس تهران
تراکتورسازی تبریز - راه آهن شهرری
نفت تهران - شهرداری تبریز
پیکان قزوین - شاهین بوشهر
مس کرمان - ذوب آهن اصفهان
سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی


هفته سوم:
جمعه - ۱۵/۰۵ / ۸۹
فولادخوزستان - سپاهان اصفهان
پرسپولیس تهران - سایپا کرج
استیل آذین تهران - نفت تهران
ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران
راه آهن شهرری -(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
شاهین بوشهر - صبای قم
ملوان بندرانزلی - مس کرمان
پاس همدان - پیکان قزوین
تراکتورسازی تبریز - شهرداری تبریز
هفته چهارم:
جمعه - ۲۲/۰۵ / ۸۹
نفت تهران - فولادخوزستان
سایپا کرج - ذوب آهن اصفهان
استقلال تهران - استیل آذین تهران
(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) - پرسپولیس تهران
صبای قم - راه آهن شهرری
نفت تهران - فولادخوزستان
سپاهان اصفهان - شاهین بوشهر
مس کرمان - شهرداری تبریز
پیکان قزوین - ملوان بندرانزلی
هفته پنجم:
سه‌شنبه - ۲۶/۰۵ / ۸۹
فولادخوزستان - صبای قم
ملوان بندرانزلی - سایپا کرج
استیل آذین تهران - مس کرمان
استقلال تهران - پیکان قزوین
راه آهن شهرری - پرسپولیس تهران
پاس همدان - نفت تهران
شاهین بوشهر - تراکتورسازی تبریز
شهرداری تبریز -(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
ذوب آهن اصفهان - سپاهان اصفهان
هفته ششم:
یکشنبه - ۳۱/۰۵ / ۸۹
مس کرمان - فولادخوزستان
سایپا کرج - راه آهن شهرری
پیکان قزوین - استیل آذین تهران
نفت تهران - استقلال تهران
پرسپولیس تهران - شاهین بوشهر
(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) - ذوب آهن اصفهان
سپاهان اصفهان - پاس همدان
صبای قم - شهرداری تبریز
تراکتورسازی تبریز - ملوان بندرانزلی
هفته هفتم:
جمعه - ۰۵/۰۶ / ۸۹
فولاد خوزستان - پرسپولیس تهران
استقلال تهران - سپاهان اصفهان
پاس همدان - سایپا کرج
استیل آذین تهران - تراکتورسازی تبریز
شاهین بوشهر - راه آهن شهرری
نفت تهران - مس کرمان
ملوان بندرانزلی -(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
شهرداری تبریز - پیکان قزوین
ذوب آهن اصفهان - صبای قم


هفته هشتم:
جمعه - ۱۹/۰۶ / ۸۹
(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) - فولاد خوزستان
سایپا کرج - شاهین بوشهر
پرسپولیس تهران - پاس همدان
صبای قم - استیل آذین
مس کرمان - استقلال تهران
راه آهن شهرری - ملوان بندرانزلی
پیکان قزوین - نفت تهران
تراکتورسازی تبریز - ذوب آهن اصفهان
سپاهان اصفهان - شهرداری تبریز
هفته نهم:
جمعه - ۲۶/۰۶ / ۸۹
فولادخوزستان - پیکان قزوین
استقلال تهران - سایپا کرج
شهرداری تبریز - پرسپولیس تهران
استیل آذین تهران -(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
ذوب آهن اصفهان - راه آهن شهرری
نفت تهران - سپاهان اصفهان
پاس همدان - صبای قم
مس کرمان - تراکتورسازی تبریز
ملوان بندرانزلی - شاهین بوشهر
هفته دهم:
جمعه - ۲۳/۰۷ / ۸۹
راه آهن شهرری - فولاد خوزستان
سایپا کرج - شهرداری تبریز
سپاهان اصفهان - استیل آذین تهران
پرسپولیس تهران - ملوان بندرانزلی
صبای قم - استقلال تهران
تراکتورسازی تبریز - نفت تهران
شاهین بوشهر - ذوب آهن اصفهان
پیکان قزوین - مس کرمان
(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) - پاس همدان
هفته یازدهم:
جمعه - ۳۰/۰۷ / ۸۹
فولادخوزستان - تراکتورسازی تبریز
استیل آذین تهران - سایپا کرج
استقلال تهران - پرسپولیس تهران
شهرداری تبریز - راه آهن شهرری
نفت تهران - صبای قم
پاس همدان - شاهین بوشهر
مس کرمان -(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
ذوب آهن اصفهان - ملوان بندرانزلی
پیکان قزوین - سپاهان اصفهان
هفته دوازدهم:
سه‌شنبه - ۰۴/۰۸ / ۸۹
سایپا کرج - فولاد خوزستان
شاهین بوشهر - استیل آذین تهران
پرسپولیس تهران - ذوب آهن اصفهان
تراکتورسازی تبریز - استقلال تهران
راه آهن شهرری - پاس همدان
(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) - نفت تهران
سپاهان اصفهان - مس کرمان
صبای قم - پیکان قزوین
ملوان بندرانزلی - شهرداری تبریز


هفته سیزدهم:
یکشنبه - ۰۹/۰۸ / ۸۹
نفت تهران - سایپا کرج
فولاد خوزستان - شاهین بوشهر
استیل آذین تهران - پرسپولیس تهران
استقلال تهران - راه آهن شهرری
مس کرمان - صبای قم
پاس همدان - ملوان بندرانزلی
پیکان قزوین -(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
شهرداری تبریز - ذوب آهن اصفهان
سپاهان اصفهان - تراکتورسازی تبریز
هفته چهاردهم:
جمعه - ۱۴/۰۸ / ۸۹
ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان
سایپا کرج - مس کرمان
راه آهن شهرری - استیل آذین
(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) - استقلال
پرسپولیس تهران - نفت تهران
شاهین بوشهر - شهرداری تبریز
ذوب آهن اصفهان - پاس همدان
صبای قم - سپاهان اصفهان
تراکتورسازی تبریز - پیکان قزوین
هفته پانزدهم:
سه‌شنبه - ۱۸/۰۸ / ۸۹
پیکان قزوین - سایپا کرج
مس کرمان - پرسپولیس تهران
نفت تهران - راه آهن شهرری
استقلال تهران - شاهین بوشهر
استیل آذین تهران - ملوان بندرانزلی
فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان
شهرداری تبریز - پاس همدان
سپاهان اصفهان -(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)
صبای قم - تراکتورسازی تبریز
هفته شانزدهم:
یکشنبه - ۰۷/۰۹ / ۸۹
پاس همدان - فولاد خوزستان
شهرداری تبریز - استیل آذین تهران
ملوان بندرانزلی - استقلال تهران
ذوب آهن اصفهان - نفت تهران
شاهین بوشهر - مس کرمان
راه آهن شهرری - پیکان قزوین
پرسپولیس تهران - سپاهان اصفهان
(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان) - صبای قم
سایپا کرج - تراکتورسازی تبریز
هفته هفدهم:
جمعه - ۱۲/۰۹ / ۸۹
سپاهان اصفهان - سایپا کرج
پیکان قزوین - پرسپولیس تهران
مس کرمان - راه آهن شهرری
نفت تهران - شاهین بوشهر
صبای قم - ملوان بندرانزلی
استیل آذین تهران - ذوب آهن اصفهان
استقلال تهران - پاس همدان
فولاد خوزستان - شهرداری تبریز
تراکتورسازی تبریز -(صنعت نفت آبادان یا داماش گیلان)