به گزارش افکارنیوز،

رقابت هاى والیبال انتخابى المپیک سال آینده به میزبانى کشور ژاپن برگزار خواهد شد. رقابت هایى که تیم ملى والیبال ایران هم آخرین شانس خود را در آن مسابقات براى نخستین حضور در رقابت هاى المپیک امتحان خواهد کرد.

 

نحوه برگزارى و زمان دقیق مسابقات انتخابى المپیک قرعه کشى شد و تیم هاى حاضر در این پیکارها برنامه مسابقات و حریفان خود را شناختند.

طبق برنامه انجام شده و قرعه کشى صورت گرفته تیم ملى والیبال ایران نبرد خود در این مسابقات را هشتم خرداد ماه و با دیدار مقابل تیم ملى والیبال استرالیا آغاز خواهد کرد. 

ملى پوشان ایران پس از جدال با استرالیا ، نهم خرداد ماه با کانادا دیدار خواهند کرد. طی روزهاى یازدهم، دوازدهم و سیزدهم خرداد هم تیم ملى ایران به ترتیب به مصرف فرانسه، ژاپن و چین خواهد رفت و دو رقابت پایانى خود را در روزهاى ١٥ و ١٦ خرداد بر تیم هاى لهستان و ونزوئلا برگزار خواهد کرد.

 

 **برنامه کامل مسابقات والیبال انتخابى المپیک ٢٠١٦ ریو به شرح زیر است:

 

٨ خرداد

ساعت 5:30 / ایران - استرالیا

ساعت 8:15 / چین - فرانسه

ساعت 11 / لهستان - کانادا

ساعت 14:40 / ژاپن - ونزوئلا

 

٩ خرداد:  

 

ساعت 5:30 / ایران - کانادا

ساعت 8:15 / ونزوئلا - استرالیا

ساعت 11 / فرانسه - لهستان  

ساعت 14:35 / ژاپن - چین

 

١١ خرداد:  

 

ساعت 5:30 / استرالیا - کانادا

ساعت 8:15 / چین - ونزوئلا

ساعت 11 / ایران - فرانسه

ساعت 14:40 / ژاپن - لهستان

 

١٢ خرداد:  

 

ساعت 5:30 / ونزوئلا - کانادا

ساعت 8:15 / فرانسه - استرالیا

ساعت 11 / چین - لهستان

ساعت 14:35 / ایران - ژاپن

 

١٣ خرداد:

 

ساعت 5:30 / کانادا - فرانسه

ساعت 8:15 / ایران - چین

ساعت 11 / لهستان - ونزوئلا

ساعت 14:40 / ژاپن - استرالیا

 

١٥ خرداد:  

 

ساعت 5:30 / چین - استرالیا

ساعت 8:15 / ونزوئلا - فرانسه

ساعت 11 / ایران - لهستان

ساعت 14:35 / ژاپن - کانادا

 

١٦ خرداد:  

 

ساعت 5:30 / ایران - ونزوئلا

ساعت 8:15 / کانادا - چین

ساعت 11 / استرالیا - لهستان

ساعت 14:40 / ژاپن - فرانسه

 

از این گروه سه تیم نخست به همراه بهترین تیم آسیایى جواز حضور در رقابت هاى المپیک ٢٠١٦ ریو را کسب خواهند کرد. تیم ملى والیبال ایران در صورت کسب سهمیه المپیک نخستین بار است که حضور در این مسابقات را تجربه خواهد کرد.