به گزارش افکارنیوز،

محمود گودرزی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسیده چرا به واکنش های منفی دخالت در حوزه فوتبال باز هم به کار خود ادامه می دهد در این باره گفته است: آنچه که شما از آن به عنوان واکنش های منفی نام می برید چیزی جز فعالیت یک نرم افزار نیست که در هر ثانیه از 800 کلمه نامربوط علیه من استفاده می کند و از آن در فضای مجازی منتشر می نماید.ثانیه اول 800 تا ثانیه دوم 1600 تا و...

وزیر ورزش همچنین ادعا کرد که با پیگیری از سوی مراجع مربوط فردی که این کار را انجام داده به زودی برای محاکمه به محاکم قضایی تحویل خواهد شد.

 این ادعادر شرایط مطرح شده که موضوع نارضایتی از عملکرد وزیر ورزش و بی تدبیری او  در حوزه فوتبال ارتباطی به کامنت های منفی در فضای اینستاگرام (احتمالا منظور آقای گودرزی اینستاگرم آقای رئیس جمهور بوده است) ندارد و فضای عمومی ذهنی مخاطبان ورزش را شامل می شود.