به گزارش افکارنیوز،

فولادی ها تا کنون تنها ٣٠ درصد قراردادهایشان را گرفته اند و سه هفته ای است از مدیرعامل قول پول می شنوند.

تصمیم امروز فولادی ها زمانی گرفته شد که بازیکنان فولاد فهمیدند باشکاه به چندبازیکن خاص پول داده و بقیه بی نصیب مانده اند، پس از این اتفاقات اژدری زاده به تمرین فولادی ها رفت و در حالی که می توانست با صحبت های خود بازیکنان را آرام کند تا تمرین کنند حرف هایی زد که بازیکنان برای اعتصاب مصمم تر شدند.اژدری زاده به بازیکنان می گوید: ما پولی نداریم و باید تحمل کنید، بازیکنان می توانند تمرین نکنند و حتی برای مسابقات هم نیایند.

بعد از این اتفاقات بازیکنان لباس های خود را عوض کردند تا محل تمرین را ترک کنند اما با صحنه ی عجیبی مواجه شدند،اینکه مدیرعامل فولاد خوزستان همراه با راننده اش در حال شوت به دروازه بود!