خوان کاباندی عضو کنگره مجلس کشور آرژانتین خبر از تصویب ساخت مجسمه اسطوره جهان فوتبال داد.

وی افزود: به نظر من آرژانتین با مارادونا حال و هوای خاص و جالبی پیدا کرده بود. مارادونا افسانه فوتبال دنیاست و من مدتهاست که دنبال تصویب عملی کردن ساخت مجسمه مارادونا در شهر بوئینس آیرس هستم.

وی ادامه داد: او فرد خاص و بی مانندی است. خبر استعفای او را شنیدم و بسیار ناراحت شدم. از وی خواستم تا در سمت مربیگری کشور بماند و به روند رو به رشد و خاصش ادامه دهد اما او تصمیم به برکناری گرفته و همانطور که همه می دانید او هر رفتی را با بازگشتی شکوهمندانه تجربه کرده است.

این در حالی است رئیس جمهور آرژانتین کریشینا فرناندز خواهان ادامه کار مارادونا در تیم ملی شده بود.