به گزارش افکارنیوز،

غزال تیزپای فوتبال ایران که از آن چهره های انتقادی فوتبال است آرزویی برای فوتبال ایران کرده است. او گفته که آرزو می کنم فساد از فوتبال ایران برود. خداداد عزیزی از آن چهره هایی است که همیشه علیه ناپاکی ها در فوتبال مصاحبه می کند و ترسی از گفتن حقایق ندارد.