روزنامه انگليسي در بخش ورزشي خود در گزارشي با عنوان به نظربافي كارشناسان توجه نكنيد، نوشت: انگليس، فرانسه و آمريكا به خاطر جنگ با ايران و مخالفت با برنامههاي هستهاي اين كشور دچار حذف زود هنگام از بازي هاي جام جهاني فوتبال شدند. در ادامه اين گزارش به نقل از منوچهر متكي وزيرخارجه ايران آمده است: هر آن چه امروز در صحنه سياست بينالمللي ميبينيم دقيقاً در نوزدهمين دوره جام جهاني نيز خود را نشان داده است. اينديپندنت در ادامه تأكيد كرده كه ايران عاشق فوتبال است اما خود به جام جهاني راه نيافت.

متکی روز سه شنبه ۸ تیرماه در نشست صمیمی با مدیران ارشد، سردبیران، دبیران و خبرنگاران خبرگزاری ایرنا در ساختمان مرکزی این نهاد رسانه‌ای کشورگفته بود: جام جهانی ۲۰۱۰ نشان داد که رویکرد جدیدی در جهان سیاست رخ داده و آنچه اکنون در صحنه سیاست بین‌الملل شاهد هستیم، به عینه در نوزدهمین دوره جام جهانی فوتبال به منصه ظهور رسیده است. ان وزیر تحلیل کرده بود که در این دوره از جام جهانی، قرابت معنی داری میان مسائل حوزه سیاست و دیپلماسی در جهان امروز با فوتبال مشاهده می‌شود. متکی در ادامه سخنان خود توضیح داده بود که کشورهای اصلی و نقش آفرین در تحریم جدید ایران مانند انگلیس، آمریکا و فرانسه در مراحل مقدماتی از جام جهانی حذف می‌شوند و برخی کشورهایی که به نوعی در تحریم نقش داشتند، نیز به مراحل بالاتر جام جهانی راه نیافتند.

وزیر امور خارجه ایران البته توضیح صریحی در این زمینه ارائه نکرد اما به نظر می‌رسد این تشبیه وی در نهایت اشاره‌ای به حذف کشورهای حامی قطعنامه علیه ایران از صحنه سیاست در آینده‌ای نزدیک باشد. در این نشست خبری علی اکبرجوانفکر مدیرعامل ایرنا نیزبه نقش آفرینی برزیل در جام جهانی فوتبال اشاره کرد که این سخن وی با ایفای نقش جدی‌تر و موثرتر برزیل در مسائل جهانی به ویژه در مخالفت با قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت همسو به نظر می‌رسد.