به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا خلعتبری و شهاب گردان که در فهرست 18 نفره سپاهان قرار ندارند از روی سکوها بازی تیم‌شان را تماشا می‌کنند.

*در نیمه دوم پس از گلزنی ملوانی‌ها تماشاگران سپاهان با محمدرضا خلعتبری دچار درگیری لفظی شدند که این موضوع با دخالت نیروی انتظامی و تغییر جایگاه خلعتبری به پایان رسید.

*خلعتبری هنگام ترک جایگاه همچنان با عده‌ای از تماشاگران درگیری لفظی داشت.

*حدود 2 هزار تماشاگر این بازی را از نزدیک تماشا می‌کنند و در لحظاتی دو دستگی بین آنها برای تشویق استیماچ به وجود آمد. برخی اعتراض کردند که چرا سرمربی سپاهان تشویق می‌شود. 

* هنگامی که حسین پاپی یک موقعیت گل را خراب کرد، استیماچ دو دست خود را روی سرش گذاشت و چند متری را جلوی نیمکت دوید.