به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از پایگاه خبری ورزش ایران، در حکم علی سعیدلو برای فتح الله زاده آمده است: با توجه به سوابق و تجربیات جنابعالی بدین وسیله به سمت سرپرست موسسه فرهنگی ورزشی استقلال منصوب می شوید.
لازم است تا تعیین اعضاء جدید هیات مدیره که به زودی انتخاب خواهند شد نسبت به رسیدگی امور موسسه اهتمام نمایید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از همکاری کلیه نیروهای توانمند در پیشبرد اهداف ورزشی موسسه استقلال موفق و موید باشید.