به گزارش افکارنیوز،

در اواخر دهه 70 مهدی هاشمی نسب و بهروز رهبری فر دو چهره خبرساز پرسپولیس بودند که قهر و آشتی هایشان با علی پروین به سریالی طولانی و تمام نشدنی بدل شده بود. هاشمی نسب در دربی 4 گل برای پرسپولیس به ثمر رساند و به گل زن ترین چهره دهه 70 دربی بدل شد. اما ناگهان در سال 1379 از پرسپولیس راهی استقلال شد و این بار رو در روی رهبری فر ایستاد. تصویر دو یاغی را قبل از دربی 9 دی 1379 می بینیم.

در اولین رویارویی دو بازیکن در قابل تیم های سرخابی، هر دو بازیکن برای تیم های خود گل زدند.